Ve společnosti sílí touha mužů po možnosti podílet se rovnocenně na výchově svých dětí, ženy nemají lehkou situaci, když se chtějí vrátit do práce po mateřské a rodičovské dovolené a zároveň v populaci pracujících je stálé více mladých, tzv. mileniálů, kteří mají zcela jiné priority, než měly generace před nimi. Flexibilita je jednou z těch základních.

Jsou to i Vaše výzvy?

Můžu Vám pomoci tyto situace řešit.

Jak vám můžu pomoci?

Workshopy a tréninky

Pomohu Vám vést nestrannou diskuzi mezi nebo se zaměstnanci nebo vedením Vaší společnosti. Mohu Vám pomoci sdělit zaměstnancům jak Vaše společnost vnímá firemní kulturu, diverzitu, či další.

Motivační řeč

Mohu vystoupit jako řečník na Vaši konferenci nebo se zúčastnit panelové diskuze nejen na témata spojené s rodičovstvím a flexibility práce, ale také firemní kultury a diverzity a inkluze.

Příklady vystoupení najdete v části Akce a příklad motivační řeči ZDE

Individuální nebo

týmový koučink 

Pochopení vnitřních motivů jednotlivce nebo týmu je klíčové pro nastartování změny. Pracuji s jednotlivci i týmy řadu let.

Více o koučinku najdete ZDE.