Pozadi-zamestnanci

Pro zaměstnavatele

Tátové chtějí být svým dětem nablízku, aniž by se museli vzdát své práce. Mámy zase touží po hladkém návratu do práce z mateřské dovolené, nechtějí ovšem ztratit úzký kontakt se svými dětmi. Jak to vyřešit, abyste nepřišli ani o skvělé zaměstnance, ani o pracovní efektivitu? Dobrý táta vám s tím může pomoci.

Udělejme z tátů superhrdiny

Firmy

Ve společnosti v posledních letech probíhá řada změn. Zaměstnavatelů se nejvíce týkají tři z nich – sílící touha mužů podílet se rovnocenně na výchově svých dětí, nelehká situace žen vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené a rostoucí význam generace mileniálů, kteří mají úplně jiné priority než generace před nimi. Proto se musí změnit i firmy a nabídnout svým zaměstnancům flexibilitu.

S kým UŽ JSEM spolupracoval

JAK MŮŽU POMOCI VÁM

Pomáhám na místě i on-line.
Česky nebo anglicky. Co nabízím?

Workshopy a tréninky

Provedu vás diskusí s účastí vedení společnosti a zaměstnanců. Představím vašim zaměstnancům detailnější vhled do řady témat, která řešíte – ať už se jedná o rodičovství, firemní kulturu, diverzitu a další.

Motivační řeč

Rodičovství, pracovní flexibilita, firemní kultura, diverzita nebo třeba inkluze jsou mými srdečními tématy. Rád se zapojím do vaší konference nebo panelové diskuze jako motivační řečník. Podívejte se, kde jsem vystupoval. 

Individuální nebo týmový koučink

Ve většině případů koučink přináší nejlepší výsledky pro jednotlivce nebo tým. Pochopení vnitřních motivů jednotlivce i celého týmu je vždy klíčem k úspěšné změně. V některých případech může být také vhodné použít mentoring.

Dobrý táta na telefonu (nebo online)

Otcové přirozeně chtějí působit jako silní a stabilní pro všechny kolem nich. Ale jen oni vědí, jaké jsou jejich bolesti, starosti a strachy. Možnost klást otázky anonymně jim může nesmírně pomoci.

quotes

VYBRANÉ REFERENCE

„S panem Davidem Škrobánkem jsme poprvé spolupracovali na podzim 2018, kdy sdílel své zkušenosti jako jeden z řečníků na konferenci The (Un)comfortable Truth About Gender Equality, pořádané SAP Business Women’s Network . Zde přiblížil pohled mužů na postavení obou pohlaví, zejména ve vztahu rodič – dítě. Vysvětlil, co ho vedlo k založení projektu Dobrý Táta a jak on sám vnímá současné problémy pracujících tatínků. Díky otevřenému přístupu a novému pohledu na rodičovství byl pan Škrobánek velmi vítaným hostem také na neformálním setkání Father’s talk, kde formou debaty poskytl konkrétní tipy našim zaměstnancům. Za přínos také považuji otázky týkající se životních hodnot, které otevřely hlubší diskuzi a pro některé z přítomných vyvolaly tzv. aha efekt.

Mám radost z ohlasů ze strany zaměstnanců na tato setkání a těším se na budoucí spolupráci!“

 

Gabriela Březinová, HR Service Consultant SAP, Praha

quotes

VYBRANÉ REFERENCE

Byla radost s Davidem spolupracovat na workshopu "Role otců ve výchově dětí". David připravil velice profesionální workshop, vytvořil dostatek prostoru pro interakci a vzbudil velký zájem o téma. Rozvinul a moderoval výbornou diskuzi s našimi zaměstnanci. Vřele doporučuji, pokud chcete vytvořit workshop na míru dle vašich potřeb.

Silvia Cebeková — Family Advisor, BSC Communications Team, ExxonMobil

Začněte hned. Volejte, pište:

NEJSTE JEŠTĚ ROZHODNUT?

PROZKOUMEJTE SPOUSTU INFORMACÍ ZDARMA

Poslechněte si nebo přečtěte, jak o rodičovství, výchově, dětech nebo skloubení pracovního života s rodinou přemýšlím já a také mí hosté - tátové, odborníci či zaměstnavatelé.
Můžete zde načerpat inspiraci a rady, které vám mohou pomoci

David

Mediace

Víte, co je největším problémem při rozpadu partnerství?❌ Nefungující vzájemná komunikace. ❌Častokrát se v tu chvíli stává z nejbližšího člověka ten největší nepřítel. Pohltí nás pocity zrady, ...

Mediace