Zásady práce s vašimi údaji

Podnikám pod značkou Tree Consulting, s.r.o., IČO 070 43 562, se sídlem Na Vyhlídce 103, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 292695.

Mé kontaktní údaje jsou:
e-mail: david@dobrytata.cz
tel.č.: +420 731 691 576

Pro poskytování svých produktů a služeb a provoz webových stránek www.dobrytata.cz zpracovávám některé osobní údaje.

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které mi v poptávce necháte.

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě, že uzavřeme smlouvu

Pokud ode mě budete odebírat produkty nebo služby, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte v objednávce nebo smlouvě. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o produktu nebo o vás, které mi sdělíte, abych vám produkt či službu v daném rozsahu poskytl.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnil naši smlouvu – poskytl vám produkt a služby.

Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat.

V případě koupě online produktu budu elektronické kontakty zpracovávat pro zpřístupnění produktu.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu poskytování produktu nebo služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání produktu.

C. Newslettery

Pokud se mi zapíšete do newsletteru nebo jste mí klienti a nezakázali jste mi to, mohu vaši e-mailovou adresu použít pro rozesílku mého newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste zákazník, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnuté služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailu: david@dobrytata.cz.

D. Focení na offline akcích

Na mých akcích se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy.

Akci chci zachytit pro mé interní účely (archivace), a také pro promo na mých webových stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích nebo videu zachyceni, kontaktujte mě nebo organizátora/fotografa na místě akce.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Fotografie nebo videozáznam budu aktivně používat po dobu 10 let od jejich pořízení.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého podnikání. Mohou to být:

  • společnosti podílející se na expedici plateb
  • společnosti podílející se na expedici zboží
  • poskytovatel e-mailingové služby
  • poskytovatel hostingové služby
  • marketingoví, IT, právní, účetní poradci a poskytovatelé služeb a nástrojů

Osobní údaje zpracovávám na území Evropské unie, s výjimkou amerických nástrojů, které uvádím výše a které jsou součástí Data Privacy Framework programu.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na výše uvedených kontaktech.
Nemám jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

V rámci práce s osobními údaji u mě nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.