Obchodní podmínky

Podnikám pod značkou Dobrý táta, s.r.o., IČO 19 903 821, se sídlem Na Vyhlídce 103, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393542.

Mé kontaktní údaje jsou:

e-mail: david@dobrytata.cz

tel.č.: +420 731 691 576

 1. OBJEDNÁVKA KONZULTAČNÍCH SLUŽEB
  • Mé konzultační služby si můžete rezervovat pomocí mého online formuláře, přes e-mail, osobně nebo telefonicky. 
  • Na základě vaší poptávky mezi námi nevzniká sám o sobě žádný smluvní vztah. Jakmile dostanu vaši zprávu, budu vás informovat o podrobnostech, týkajících se mých služeb, zejména o volných termínech, obsahu a odměně za poskytnutou službu. Pokud odměnu nespecifikujeme jinak, řídí se mou hodinovou sazbou, která je 2.000 Kč za hodinu. 
  • Smluvní vztah mezi námi vznikne až na základě vzájemného odsouhlasení podmínek a průběhu spolupráce.
  • Pokud jsme smlouvu uzavřeli online nebo telefonickým způsobem, zašlu vám její znění v textové podobě na váš e-mail.
 2. CO KDYŽ SE NEMŮŽETE NA KONZULTACI DOSTAVIT?
  • To se někdy stává. Pokud se mi telefonicky, e-mailem nebo osobně ozvete nejpozději do 24 hodin před rezervovaným termínem (do tohoto času se nezapočítává víkend a státní svátky), nehradíte žádné náklady a sezení vám nepropadá. Je ale potřeba objednat si nový termín nejpozději do 3 měsíců. Pokud si termín v této lhůtě neobjednáte, sezení propadá podle následujícího odstavce.
  • Pokud mi omluva ze sezení dorazí později, než uvádím výše, nebo nedorazí vůbec, účtuji smluvenou cenu jako náhradu za vyhrazenou časovou kapacitu. Tuto částku si smím jednostranně započítat proti vašim případným pohledávkám.
 3. OBJEDNÁVKA  OFFLINE NEBO ONLINE (ŽIVÝCH) WORKSHOPŮ A AKCÍ („AKCE“)
  • Akci si můžete objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budu považovat za správnou a aktuální.
  • Jakmile vám zašlu potvrzení o zařazení na akci, je mezi námi uzavřená smlouva. 
  • Účast na akci je podmíněna zaplacením ceny. Bez uhrazení vám vstup na akci nemusím umožnit. Pokud se již uhrazené akce nemůžete účastnit, kontaktujte mě a domluvíme se na řešení. 
  • Storno poplatky za zrušení účasti jsou:
  • do 2 týdnů před zahájením akce = vrácení 100 % registračního poplatku;
  • od 7. kalendářního dne (včetně) před zahájením akce = vrácení 30 % registračního poplatku;
  • od 6. kalendářního dne (včetně) před zahájením akce = registrační poplatek nevracím.
  • Vezměte, prosím, na vědomí, že mohu akci zrušit nebo změnit termín zahájení či konání. Pokud k tomu dojde, kontaktuji vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že v případě zrušení akce vrátím zaplacenou cenu, v případě změny termínu zahájení či konání můžete požadovat vrácení ceny či její poměrné části anebo si vybrat náhradní termín akce, pokud na ní bude volné místo. Termíny jednotlivých setkání v rámci pokračovacích kurzů jsou buď pevně dané nebo se na nich domluvíme na první společné schůzce.
 4. OBJEDNÁVKA ONLINE KURZŮ (E-LEARNINGU)
  • Online kurz si můžete objednat prostřednictvím formuláře na mých webových stránkách. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budu považovat za správnou a aktuální.
  • Kurz vám po objednání a jeho úhradě zpřístupním pomocí odkazů v e-mailu. Přístupy aktivuji po připsání ceny na můj účet. U platby převodem to může pár dní trvat, v závislosti na podmínkách jednotlivých bank. Přístup aktivuji do 24 hodin od obdržení platby.
  • Online kurz je určený jen pro vás.
  • Pokud v popisku kurzu nebo u doprovodného materiálu nepíšu něco jiného, online materiály a záznamy nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakazuji dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašich přístupů. Pokud byste online kurz nebo jeho části používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv. Takové jednání monitoruji a právně řeším.
  • Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude obsah dočasně nedostupný. Takové případy ale bývají výjimečné a za tyto ojedinělé výpadky nerefunduji uhrazenou cenu. Vždy však budu dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost obsahu.
  • Kurz a jeho obsah vám bude přístupný po dobu 1 roku. 
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Mé služby jsou splatné dopředu. Bez jejich uhrazení vám obsah nemusím poskytnout či zpřístupnit.  
  • Pokud budete za mé produkty a služby platit převodem, prosím vás o uhrazení ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  • Cenu za jednotlivé produkty a služby najdete na mých webových stránkách, případně vám je sdělím po telefonu, e-mailem nebo osobně.
  • Cenu jde hradit následujícími způsoby:
   – bankovním převodem
   – platební kartou
  • Pokud platíte převodem, platební údaje jsou následující:
  • Číslo účtu: 6632538359/0800
  • Banka: Česká Spořitelna
  • Jako variabilní symbol použijte číslo faktury.
  • Pokud platíte bezhotovostně, termín je z mé strany závazně rezervovaný až po připsání částky na můj účet pod příslušným variabilním symbolem. Pokud částka nebude připsána, nemohu vám místo a čas poskytnutí služby garantovat. 
  • Doklad o platbě vám na vyžádání zašlu e-mailem. 
  • Nejsem plátce DPH.
  • Náklady na dálkovou komunikaci si hradíte sami. Tyto náklady se ale nijak neliší od běžných sazeb.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Jako spotřebitelé můžete tzv. odstoupit od smlouvy. To ve zkratce znamená, že se smlouva, kterou jsme uzavřeli dálkově (online nebo telefonicky), „zruší“.
  • Odstoupit od smlouvy jde do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to jakýmkoliv způsobem – pro odstoupení můžete využít i formulář, který najdete v závěru těchto podmínek, jeho využití ale není podmínkou.
  • Odstoupit od smlouvy ale nejde, pokud jsem služby ve lhůtě pro odstoupení poskytl na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu.
  • Prosím, vezměte na vědomí, že objednáním konzultací v termínech, které jsou ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení služby, beru objednávku za výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty k odstoupení a nelze tak od smlouvy odstoupit.
  • Pokud jsem v souladu s předchozím odstavcem poskytl zatím jenom část služeb, můžete do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit co do neposkytnuté části. Za již poskytnuté služby mi ale náleží příslušná část odměny.
  • Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, uveďte mi ideálně číslo objednávky nebo jinou identifikaci zakoupené služby, den uzavření smlouvy a vaše bankovní spojení, případně jak vám mám peníze vrátit. Důvod odstoupení uvádět nemusíte.
  • Bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po obdržení odstoupení vám vrátím uhrazenou cenou, případně její příslušnou část (pokud jste některé služby už čerpali). Peníze vám vrátím stejným způsobem, jako jsme od vás obdržela platbu, pokud si nevyberete jiný způsob.
  • Odstoupit dále nejde od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který jsem vám dodal online, pokud jsem vám ho zpřístupnil s vaším výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. 
 7. CO KDYŽ BUDOU MÍT SLUŽBY VADU?
  • Tato část upravuje reklamace, pokud jste spotřebitel.
  • Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem, kvalitou nebo jinými parametry neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
  • Reklamaci uplatněte na e-mail david@dobrytata.cz nebo jakkoliv jinak. 
  • Vadu je potřeba vytknout bezodkladně, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí reklamované služby.
  • Prosím, uveďte, čeho se vaše nespokojenost týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. 
  • V případě odstranitelné vady můžete požadovat opravu nebo doplnění služby, případně slevy z ceny. V případě neodstranitelné vady, pro kterou se služba stává nevyužitelnou, můžete odstoupit od smlouvy, nebo chtít přiměřenou slevu z ceny.
  • Při reklamaci vám, pokud jste spotřebitel, pošlu elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.  
  • Reklamaci vyřídím nejpozději do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • O vyřízení reklamace vás budu informovat na vašich kontaktních údajích, které jste vyplnili při reklamaci. 
  • Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatím. O proplacení mě požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.
 8. CO KDYŽ BUDOU MÍT ONLINE PRODUKTY VADU?
  • Tato část upravuje reklamace, pokud jste spotřebitel. 
  • Napište mi, v čem vadu vidíte a jak si přejete, abych reklamaci vyřešil.
  • Reklamace se bude řídit právními předpisy, hlavně občanským zákoníkem.
  • Vždy se vám ozvu co nejdříve s návrhem řešení. 
  • Odpovídám za to, že digitální obsah:
   – odpovídá vaší objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě, případně má další ujednané vlastnosti nebo vlastnosti, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na mé reklamy a jiné materiály – moje nebo mých obchodních partnerů)
   – se hodí k dohodnutému nebo požadovanému účelu
   – je poskytovaný s dohodnutou uživatelskou podporou
   – se hodí k účelu, pro které se plnění tohoto druhu obvykle používá
   – rozsahem, jakostí a dalšími parametry odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na naše reklamy, veřejná prohlášení aj.
   – má dohodnuté příslušenství a pokyny k použití
   – odpovídá zkušební verzi nebo náhledu
   – vyhovuje právním předpisům
  • Pokud jsem vás před uzavřením smlouvy výslovně upozornil, že se některá vlastnost produktu liší a vy jste s touto vlastností souhlasili, nejde produkt pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde produkt reklamovat pro vady, pro které byl zlevněn a já jsem vás na tento důvod zlevnění předem upozornil.
  • Vadu můžete vytknout po dobu plnění mých závazků. Pokud se jedná o jednorázové plnění, potom do dvou let od zpřístupnění obsahu. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou produkt nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.  
  • Produkt můžete reklamovat jakkoliv. Zavolejte mi, stavte se, napište e-mail nebo dopis. 
  • Prosím, dejte mi vědět:
   – vaše kontaktní údaje, na které se vám mám ozvat, jakmile bude reklamace vyřízena
   – jak se vada projevuje a kdy jste na ni přišli
   – jak si přejete reklamaci vyřídit
   – budu potřebovat i jakýkoliv doklad o zakázce (naší smlouvě), abych ji mohl identifikovat
  • Při reklamaci vám pošlu elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.  
  • Co můžete požadovat? V první řadě po mně můžete chtít opravu nebo doplnění produktu. 
  • Pokud je zvolený způsob nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, mohu vaši volbu upravit.
  • Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:
   – vadu jsem odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně v předpisy stanovené lhůtě, případně je zjevné, že to odstranit nezvládnu či nestihnu
   – vada se projevuje opakovaně
   – vada je podstatná
  • Odstoupit od smlouvy nejde (a máte tedy jen nárok na slevu), pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významná.
  • Reklamaci vyřídím bezodkladně, nejpozději ji musím vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • O vyřízení reklamace vás budu informovat na vašich kontaktních údajích, které jste mi vyplnili při reklamaci. 
  • Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatím. O proplacení mě požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.
 9. AUTORSKÁ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
  • Pokud se účastníte mých akcí, podklady, které budete mít ode mě po ruce, si smíte použít pro vlastní studijní účely. Poprosím vás ale o pochopení, že se jedná o mé know how, které je určeno pouze vám a proto vás prosím o další nešíření.
  • Mé akce se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez mého výslovného souhlasu, a to ani pro osobní užití.
 10. ZÁVĚREM
  • Pokud jste spotřebitelé, máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo se mnou vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Podnikám na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností. 
  • Smlouva je u mě uložena, neposkytuji k ní však přístup.
  • Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
  • Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
  • Tyto podmínky mohu v nezbytném rozsahu měnit. Smlouvy uzavřené podle staršího znění obchodních podmínek se řídí starším zněním obchodních podmínek.
  • Všechna práva k mým webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží mně. Zakazuji je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez mého souhlasu. 
  • Konzultace, kurzy a akce jsou vytvořeny s využitím mých znalostí,  zkušeností a roků praxe. Stejně jako během akcí tak i na individuálních konzultacích získáte inspiraci, návody a doporučení, ale záleží jen na vás, jak je v praxi použijete. Poprosím o pochopení, že konkrétní výsledky ale nemohu nijak garantovat.

V Praze, dne 7.11.2023