SAP: Mámy a tátové – různé národnosti, různé pohledy, různé zkušenosti,…

SAP: Mámy a tátové – různé národnosti, různé pohledy, různé zkušenosti,…

„S panem Davidem Škrobánkem jsme poprvé spolupracovali na podzim 2018, kdy sdílel své zkušenosti jako jeden z řečníků na konferenci The (Un)comfortable Truth About Gender Equality, pořádané SAP Business Women’s Network . Zde přiblížil pohled mužů na postavení obou pohlaví, zejména ve vztahu rodič – dítě. Vysvětlil, co ho vedlo k založení projektu Dobrý Táta a jak on sám vnímá současné problémy pracujících tatínků. Díky otevřenému přístupu a novému pohledu na rodičovství byl pan Škrobánek velmi vítaným hostem také na neformálním setkání Father’s talk, kde formou debaty poskytl konkrétní tipy našim zaměstnancům. Za přínos také považuji otázky týkající se životních hodnot, které otevřely hlubší diskuzi a pro některé z přítomných vyvolaly tzv. aha efekt.

Mám radost z ohlasů ze strany zaměstnanců na tato setkání a těším se na budoucí spolupráci!“

Gabriela Březinová, HR Service Consultant SAP


Father’s Talk

Ve společnosti SAP jsem měl příležitost moderovat setkání současných a budoucích tátů a maminek.

Diskuze byla velice přínosná mimo jiné i díky sdílení zkušeností a perspektiv účastníků z různých zemí.


Konference k rovnoprávnosti mužů a žen

Spolu s Adriana Dergam a Iveta Chvalova jsme v panelu sdíleli své osobní příběhy. Zdůraznili jsme, jak je důležité bořit dogmata spojená s rodičovstvím.

Komentáře

Napsat komentář