Podcast #25 Přístup soudů se mění k lepšímu – Vladimír Polák

Podcast #25 Přístup soudů se mění k lepšímu – Vladimír PolákNa tento dílu podcastu jsem se hodně těšil. Mé pozvání přijal Vladimír Polák – soudce a místopředseda krajského soudu v Ústí nad Labem, kde má na starosti agendu dětí a rozvodů. Kromě toho je tátou dvou dospělých dětí a vášnivých sportovcem.

Vladimír Polák vyzařuje přirozenou autoritu a rád sdílí své bohaté zkušenosti, takže nám povídání příjemně plynulo.

Povídali jsme si například:

✅ o tom, v čem spočívá autorita soudce,
✅ co znamená tzv. cochemská praxe v řešení rozvodů nebo
✅ o konfliktech mezi rozvádějícími se rodiči.

Po svém

Z mého pohledu je Vlado Polák důkazem toho, že i v soudnictví jde věci dělat inovativně. 
Co tím myslím?

Už jako místopředseda soudu se zasadil o to, aby se do České republiky začala aplikovat tzv. Cochemská praxe. Ta přináší zvláštní pojetí projednávání rodičovských konfliktů se zapojením interdisciplinární spolupráce. Zjednodušeně řečeno – tvoří justici zaměřenou na řešení problémů, místo na pouhé vydávání rozsudků.

“Jako soudce mám u sporu dvou rodičů dvě možnosti,” vysvětluje soudce. “Vyřeším případ co nejjednodušeji, nebo se snažím hledat, čím nejvíc prospěju dítěti. Což může například znamenat, že se rodiče nebudou hádat,”  dodává. V roli soudce tedy řeší samotný konflikt dvou lidí, nikoli jen rozsudek. V souvislosti s tím upozorňuje na fakt, že čas dětí běží jinak než čas dospělých. Důležité je, aby věci šly rychle, ideálně v řádu týdnů.

Cochemská praxe

Vladimír Polák v podcastu vysvětluje cochemskou praxi – metodu řešení konfliktů, pocházející z Německa a hledající dohodu mezi partnery. U nás se jí formou nejvíce podobá tzv. Jiný soudní rok, ukotvený v našem právním řádu. Jedná se o neformální soudní jednání, kde si soudce může dovolit i jiné přístupy, jak detekovat problém a podpořit rodiče při jeho řešení. Využívají se k tomu mediační techniky doplněné zvyklostmi soudce.

Mluvili jsme také o “střídavce”. Té pan soudce fandí. Říká, že není ideálním řešením pro všechny, ale pro mnoho párů se pořád jedná o nejlepší možnou variantu. Vlado Polák zmiňuje tři důvody, kdy se střídavka nedoporučuje: kojení, zvláštní onemocnění rodiče či dítěte a za určitých okolností nástup dítěte do první třídy.

Náročné soudní dokazování

Probrali jsme spolu i rozsudek Ústavního soudu, který oba považujeme za zásadní. Ten upravuje zvyklosti při dokazování kompetence jednoho z rodičů pečovat o dítě – nejčastěji otce. Říká, že není možné preferovat určitý typ péče a hlavně, že – pokud se neprokáže opak – se má zato, že oba rodiče jsou stejně dobří ve výchově dítěte.

Pan soudce mi vyprávěl o nejčastějších  příčinách sporů mezi rozvádějícími se partnery nebo o dalších přístupech postavených ve světě na podobných principech jako cochemská praxe: například “problem solving jistice”  nebo “evidence-based přístup”.

Z vlastní zkušenosti vím, jak moc váš život ovlivní výběr soudce pro rozvod. Moc rád bych slyšel o stále více případech přístupu. jaký má pan Vlado Polák.

Zajímá i vás problematika spravedlivých rozvodů? Inspiroval vás náš rozhovor k novému pohledu na věc nebo k nové myšlence? Budu rád, když mi dáte vědět!

Komentáře

Napsat komentář