Podcast #17 O době, které mění stereotypy – Jiří Lisý

Podcast #17 O době, které mění stereotypy – Jiří Lisý

S Jirkou Lisým už jste se v mém podcastu jednou potkali. Proč jsem se rozhodl pozvat ho znovu? V předchozí společné epizodě jsme se bavili o jeho kariérním rozhodnutí a odchodu z vysoké korporátní funkce, dvouleté otcovské dovolené i založení vlastního rehabilitačního centra. Zároveň jsme otevřeli téma archetypů, jenže jsme neměli dost času a prostoru ho rozvinout. A ta příležitost přichází teď.

„Všichni tátové nemůžou být stejní. To je dané nějakým naším nastavením, prostředím, ve kterém jsme vyrůstali. Na druhou stranu ale tátové mohou vycházet z podobných pravzorců chování. Tady už se dotýkáme archetypů, což je zhuštěná kolektivní moudrost. Zkušenost, se kterou se naši předkové v průběhu mnoha generací museli vyrovnávat, kterou si předávali a kterou si v sobě neseme. Je uložena hluboko v našem nevědomí,“ řekl Jirka s tím, že je pro něj zajímavé sledovat naše životy, potřeby a pohnutky právě z tohoto úhlu pohledu.

Téma archetypů je fascinující i pro mě, protože jsou podobné napříč planetou, i když se o ně různé civilizace nemohly dělit. „Nejsme až tak odlišní,“ usmál se Jirka a dodal: „Ovšem archetyp je jen forma, která zahrnuje všechny možnosti. To, jak ho naplníme, je na nás. Vezměme si třeba archetyp otce – není jednoznačně daný. Může být podporující, stejně jako trestající a nepřijímající.“

Když je řeč o archetypech, je potřeba rozlišovat individuální a kolektivní příběh, zdůraznil v podcastu Jirka. „Individuální příběh se může přenášet z generace na generaci, kolektivní příběh je obecná zkušenost s historií sahající ke kořenům lidstva,“ uvedl.

Boříme představu o mužském i ženském principu

V podcastu jsme se bavili o mnoha zajímavých tématech. Třeba o archetypu božského dítěte – o tom, jak zvládají přechodové rituály chlapci, i o tom, jak se s dívek stávají ženy. Probrali jsme, jak nám pomáhají společenské rituály a jestli v současnosti vůbec fungují. Mluvili jsme taky o mužích, kterým se nedaří začít plnit roli otce. O vysoké rozvodovosti a čím je způsobená. O našem strachu z konfliktu.

Rozebrali jsme i chřadnoucí evropskou společnost, která dosud žila v domnění, že se se všemi domluví, a místo toho je teď konfrontovaná se skutečností, že bude muset některé věci dělat jinak.

„Jsme v epoše změny celospolečenského paradigmatu. A takové období je doprovázeno obrovským chaosem, nutným k tomu, aby se něco starého rozpadlo a něco nového postavilo. Boříme představu o mužském principu, jak jsme ho znali, a tím boříme i představu o ženském principu, jak jsme ho znali,“ vysvětlil Jirka.

„Budujeme nová pravidla, jaká tu ještě nebyla. Cílem je propojení protikladů – i ženy v sobě mají tvrdost a muži křehkost. Nejde o převrácení rolí, spíše o to, abychom přestali potlačovat to, co v sobě máme. Aby ženy mohly být tvrdší, ale nepřestaly být ženami. Abychom i my muži mohli být křehcí, ale zároveň nepřestali být muži,“ doplnil.

Více už si poslechněte přímo v podcastu.

Komentáře

Napsat komentář