Je velmi dobře, že tématu otcovství začíná být ve společnosti a ve firmách věnována čím dál tím víc větší pozornost a je zahrnováno do tématu rodičovství jako celku. Mám tím pádem příležitost o tématech Dobrého táty hovořit na různých konferencích pořádaných neziskovými organizacemi, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Vládou České Republiky. Všechny takovéto předchozí a budoucí aktivity Dobrého táty včetně příspěvků pro média naleznete níže.